เงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนสินค้า

เงื่อนไข การเปลี่ยน/คืนผลิตภัณฑ์ คำสั่งซื้อจาก Rollingpaperthailand Website

สินค้าที่เปลี่ยน/คืน
สินค้าที่ทางเรารับเปลี่ยนสินค้าคืนจะมีเพียง 2 กรณีคือ

  1. เกิดจากความผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าให้ผิดรุ่น ผิดไซส์
  2. สินค้าที่เกิดจากความผิดพลาดที่มาจากกระบวนการผลิต

หากความผิดพลาดเกิดจาก 2 กรณีข้างต้น สามารถเปลี่ยนสินค้าคืนได้ โดยการติดต่อช่องทางไลน์ หรืออีเมล ของทางร้านภายใน 5 วันหลังจากได้รับสินค้า ซึ่งในกรณีเปลี่ยน/คืนสินค้าเนื่องจากความผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าให้ผิดรุ่น/ผิดไซส์ สินค้าที่เปลี่ยนคืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่แตกหัก ชำรุดเสียหาย และไม่ผ่านการใช้งาน

สินค้าทั่วไปและสินค้าโปรโมชั่น
สินค้าที่ท่านสั่งซื้อผิดรุ่น ผิดไซส์ รวมถึงสินค้าที่มีส่วนลดจากโปรโมชั่นตามเทศกาลที่ทางเว็บจัดขึ้น, สินค้าจัดชุด ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนในทุกกรณี

หากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีเปลี่ยน/คืนสินค้า
ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว


ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการเปลี่ยนคืนสินค้า
หลังจากได้รับแจ้งข้อมูลจากลูกค้าทางบริษัทฯจะทำการตรวจสอบและทำการจัดส่งสินค้าภายใน 7 วัน

  • กรณีสินค้าที่ลูกค้าต้องการหมดสต๊อก ทางเราจะติดต่อลูกค้าโดยตรงเพื่อนำเสนอสินค้าประเภทอื่นทดแทน
  • กรณีที่สินค้าทดแทนที่ลูกค้าเลือกมีราคามากกว่าสินค้าเดิม ลูกค้าต้องเป็นผู้จ่ายค่าส่วนต่างสินค้าทั้งหมด

 

Shopping cart

ทางเราจำหน่ายสินค้าราคาส่ง ยอดซื้อสินค้าจะต้องไม่ต่ำกว่า 5,000.-/ออเดอร์

Sign in

No account yet?

Start typing to see products you are looking for.
Shop
Wishlist
0 items Cart
My account