Rizla

แบรนด์ Rizlaเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก จุดเริ่มต้นมาจากชาวฝรั่งเศษชื่อ Pierre Lacroixในปี 1532 ได้ทำกระดาษมวนขึ้นมาครั้งแรก ตระกูลนี้ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อกับการทำกระดาษมาโดยตลอดจน300กว่าปีต่อมา สินค้าที่เป็นกระดาษมวนที่ใช้สำหรับมวนบุหรี่จึงถูกทำขึ้น ในปี1865ได้มีการเปลี่ยนสูตรทำกระดาษมวนบุหรี่ขึ้นมาใหม่โดยการเปลี่ยนมาใช้ข้าวแทนวัตถุดิบเดิมซึ่งนำมาซึ่งที่มาของชื่อแบรนด์ Rizlaที่มาจากการผสมคำ โดยคำว่า Riz มาจากคำภาษาฝรั่งเศษมีความหมายว่าข้าว และLaที่สื่อถึงชื่อตระกูลผู้ก่อตั้งLacroix และถึงแม้ว่าจะผ่านมากว่า 450 ปีแล้ว แต่แบรนด์Rizlaก็ยังคงสืบทอดมรดกอันยาวนานต่อไป

Filter products
หมวดหมู่สินค้า
ก้นกรอง Joint (Charcoal)16
ก้นกรองบุหรี่35
กระดาษมวนบุหรี่119
กระดาษมวน ELEMENTS5
กระดาษมวน GIZEH13
กระดาษมวน JUICY JAY'S32
กระดาษมวน MASCOTTE10
กระดาษมวน RAW26
กระดาษมวน RIZLA8
กระดาษมวน SMOKING23
ที่ต่อบุหรี่9
สินค้าอื่นๆ12
เครื่องมวนบุหรี่15
วัสดุ
ก้นกรองกระดาษสำเร็จรูป3
ก้นกรองกระดาษสีขาว1
ก้นกรองกระดาษไม่ฟอกสี6
ก้นกรองคาร์บอนสำหรับJoint14
ก้นกรองบุหรี่ชาร์โคล2
ก้นกรองบุหรี่สีขาว11
ก้นกรองบุหรี่เมนทอล2
ก้นกรองบุหรี่ไม่ฟอกสี5
กระดาษกัญชง(Hemp)16
กระดาษขาว23
กระดาษข้าว4
กระดาษน้ำตาล ไม่ฟอกสี30
กระดาษมีกลิ่นหอม27
เครื่องมวนพลาสติก6
เครื่องมวนพลาสติกชีวภาพ6
เครื่องมวนอะลูมิเนียม3
ขนาด
ก้นกรอง 5.0-5.7mm.7
ก้นกรอง 6 mm.12
ก้นกรอง 7.5-8.0 mm.2
ก้นกรองกระดาษ6
ก้นกรองยาวพิเศษ 6 mm.3
กระดาษ 1 ¼ 79 mm.18
กระดาษ 70 mm.33
กระดาษ KSS 110 mm.49
เครื่องมวน 110 mm.5
เครื่องมวน 70 mm.7
เครื่องมวน 79 mm.1
โคนสำเร็จรูป5
ความหนากระดาษ
กระดาษบาง41
กระดาษบางพิเศษ17
กระดาษปานกลาง32
กระดาษหนา12
กรองตามราคา
ราคา 99 ฿7050 ฿
Shopping cart

ทางเราจำหน่ายสินค้าราคาส่ง ยอดซื้อสินค้าจะต้องไม่ต่ำกว่า 5,000.-/ออเดอร์

Sign in

No account yet?

Start typing to see products you are looking for.
Shop
Wishlist
0 items Cart
My account