กระดาษมวนบุหรี่ชนิดโปร่งใส Trip2, rollingpaperthailand

กระดาษมวนบุหรี่ชนิดโปร่งใส Trip2 กระดาษที่สามารถเรียกร้องความสนใจได้ทุกครั้งที่ใช้

 เราเชื่อว่ามีคนกว่า90%ที่ต้องเข้าใจผิดว่ากระดาษมวนแบบใสนั้นทำจากมากพลาสติกอย่างแน่นอน (ที่เหลืออีก10% เผื่อไว้สำหรับคนที่เคย...

Continue reading

ความแตกต่างระหว่างการสูบ Joint , Blunt, Spliff

ก่อนที่จะรู้ถึงความแตกต่างระหว่างคำศัพท์ 3 คำนี้เราอาจจะรู้ก่อนว่าสิ่งที่ ใน 3 ตัวนี้มีร่วมกันคือการมีกัญชาเป็นส่วนผสม พอมาถึงเรื่องการ...

Continue reading

ก้นกรองบุหรี่

ก้นกรองมีแบบไหนบ้าง?

ก้นกรองเป็นส่วนประกอบชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบในบุหรี่ ที่จะต้องใช้ร่วมกับกระดาษมวนและตัวยาเส้น ประโยชน์ของก้นกรองหลักๆแล้วจะใช้เพื่อกรองไม่ให้เศษ…

Continue reading